FANDOM


Planescape Campaign Setting
Ps-box

Planescape Campaign Setting

Główny podręcznik Planescape do drugiej edycji Dungeons & Dragons został zatytuowany "Planescape Campaign Setting". Wydany został w 1994 roku. Podręcznik zawiera podstawowy opis świata w czterech częściach:

- 32-stronnicowy "A Player's Guide To The Planes", który ma za zadanie wprowadzić Mistrza Podziemi jak i graczy w świat.

- 64-stronnicowy "A DM Guide To The Planes" przeznaczony dla Mistrza Podziemi.

- 96-stronnicowy "Sigil And Beyond", pobieżny opis Sigil oraz reszty Wieloświata.

- 32-stronnicowy "Monstrous Supplement", pełnokolorowy pełniący funkcję bestiariusza.

W dodatku znajduje się tutaj cztero stronicowy ekran Mistrza Podziemi oraz cztery składane mapy. Pierwsza przedstawia mapę Sigil z podziałem na dzielnice i zaznaczeniem najważniejszych lokacji. Druga prezentuje symbole frakcji Sigil. Trzecia to mapa Zewnętrza oraz ułożone względem niego Sigil i plany zewnętrzne. Czwarta ukazuje położone względem siebie plany wewnętrzne, zewnętrzne, materialne oraz przechodnie.


Planes of Chaos
Ps-chaos

Planes of Chaos

Wydany w 1994 roku. Podręcznik dodatkowy opisujący dokładniej chaotyczne plany zewnętrzne. Składa się z czterech książek.

"The Travelogue" 48-stronnicowa książka z powierzchownym opis planów i podróży w nich. Pełnokolorowe mapki.

"The Book of Chaos" 128 stron i jest szczegółowym opisem planów wraz ze wszystkimi lokacjami i ich warstwami.

"Chaos Adventures" 32 strony zawiera 15 przygód, po trzy na każdy z pięciu chaotycznych planów.

"Monstrous Supplement" 32 strony zawiera bestiariusz planów chaotycznych. Podręcznik zawiera 5 schematycznych mapek planów.

Planes of Law
Ps-law

Planes of Law

Wydany w 1995 roku. Autorzy Colin McComb i Wolfgang Baur. Podręcznik dodatkowy opisujący dokładniej praworządne plany zewnętrzne. Składa się z siedmiu 32-stronnicowych książek.

"A Player's Guide to Law" krótkie wprowadzenie to planów prawa.

Druga jest całkowicie poświęcona planowi Acheron.

Trzecia zgłębia plan Arkadii.

Czwarty opisuje plan Baator.

Piąty wprowadza czytelnika do Mechanusa.

Szósta opisuje ostatni plan Celestii.

"Monstrous Supplement" Siódma część to bestiariusz.

Podręcznik zawiera 5 schematycznych mapek wyżej wymienionych planów. Każda pod koniec części poświęconej danemu planowi.

Planes of Conflict
Ps-conflict

Planes of Conflict

Wydany w 1995 roku. Autor Colin McComb. Podręcznik dodatkowy opisujący dokładniej neutralne i konfliktowe plany zewnętrzne, które nie są ani skrajnie chaotyczne ani skrajnie praworządne. Składa się z trzech 32-stronnicowych książek i dwóch 64-stronnicowych.

Pierwsza 64-stronnicowa dokładnie opisuje Warstwy+warstwy oraz lokacje trzech planów konfliktu, które są planami wyższymi. Są to Bytopia, Elizjum i Ziemie Bestii.

Druga 64-stronnicowa opisuje trzy planów konfliktu, które są planami niższymi. Są to Gehenna, Szare Pustkowia i Carceri.

"A Player's Guide to Conflict" Trzecia 32-stronnicowa część to przewodnik gracza po konflikcie.

"Adventures in Conflict"Czwarta 32-stronnicowa część to cztery przygody.

"Monstrous Supplement" Piąta, ostatnia część to 32-stronnicowy bestiariusz.

Zawiera 6 składających się mapek planów. Zastosowano w nich kolor oraz klimatyczne przedstawienie geografii opisywanych planów.


Hellbound: The Blood War
Ps-hellbound

Hellbound: The Blood War

Wydany w 1996. Autorzy Colin McComb i Monte Cook. Ten podręcznik opisuje konflikt znany jako Wojna Krwi. Zawiera pięć części.

"The Dark of the War", 80-stronnicowy przewodnich dla Mistrza Podziemi, która odkrywa przed nim tajemnice walk - ich historię, strategii, magię i pola bitew.

"The Chant of the War", 32-stronnicowa książka dla MP i graczy odnośnie wiedzy na temat konfilktu.

"War Games", 96-stronnicowa książka opisująca trzy przygody.

"Visions of War", 24-stronnicowa broszurka z ilustracjami i mapami.

"The Bargain" 16-stronnicowy, pełnokolorowy komiks.

A Player's Primer to the Outlands
Ps-primer

A Player's Primer to the Outlands

Wydany w 1995 roku. Autorzy Jeff Grubb i Colin McComb. 32-stronnicowy przewodnik do ważnych miejscach i cechach Zewnętrza. Podręcznik zawiera również kolorową mapę plakatową pokazującą mapy miast-bram. Do zestawu została dołączona płyta z ponad 40-oma klimatycznymi ścieżkami dźwiękowymi, które gracze usłyszą podczas przeglądania podręcznika.