FANDOM


Pit snatchers

Porywacze atakują wędrowca

Dołowy porywacz (Pit snatchers) - potwory zamieszkujące niektóre studnie oraz doły z wodą. Te miejsca określane są jako Czarne Doły (Tar Pit). Wiele śladów wskazuje na to, że jest to jakaś forma żywiołaka, który został spaczony przez intensywne używanie plugawianckiej magii. Istnieją tylko na Athasie.

Stworzenie to wygląda jakby była to żywa kupa stopionej smoły lub przewilconego błota. W górnych warstwach istnieją trzy otwory, które przypominają oczy oraz usta wykrzywione w grymasie bólu. Z otworów tych wydobywa się dym. Osobnik siedzi w ukryciu w swojej jamie i atakuje, kiedy jakieś stworzenie podejdzie do niej. Najchętniej takiego osobnika porywają do dołu, gdzie się topi; często także wchłaniają go do swojej masy, gdzie się dusi.

Poza swoim legowiskiem porywacz może żyć tylko przez godzinę.

Źródła Edytuj