FANDOM


Dragonmark heir

Ashaya d’Lyrandar - dziedziczka smoczego znamienia

Znamienite domy są potężną siłą polityczną i ekonomiczną w Khorvaire, choć ich wpływ ma raczej charakter zakulisowy i jest dosyć subtelny. Być może jedna na sto osób jest połączona więzami krwi z Domami smoczych znamion, a jedynie połowa z tych osób budzi w sobie smocze znamiona. Jeszcze rzadziej spotykane są osoby które mają predyspozycje do rozwijania swoich znamion i pełniejszego wykorzystywania niezwykłych mocy jakimi zostały naznaczone. Tymi wyjątkowymi osobami są dziedzice smoczego znamienia (ang. dragonmark heirs).

Te osoby mogą rozwijać swoje smocze znamiona, aby rosły i obdarzały kolejnymi mocami, jak również uczą się jak lepiej wykorzystywać moc znamion. Osoba która chce być nazywana dziedzicem znamienia musi przede wszystkim być naznaczona smoczym znamieniem, oraz jej rodzina musi być dosyć wpływowa w którymś ze Znamienitych domów. Co ważne, jedynie osoby z powszechnymi smoczymi znamionami mogą rozwijać się w tej profesji, osoby z wynaturzonym znamieniem nie mają tej możliwości. Osoby z tej grupy są szanowane dzięki swoim zdolnościom, lecz fakt bycia dziedzicem nie jest równoznaczny z większymi wpływami pośród członków Domu, ponieważ ważniejsza niż moc znamienia jest smykałka do interesów i poświęcenie sprawom Domu. 

ZdolnościEdytuj

Nabywając doświadczenia w tej profesji, dziedzic uczy się przede wszystkim jak rozwijać swoje smocze znamię, czyli zdobywa coraz potężniejsze moce do wykorzystania. Dzięki temu może rozwinąć swoje znamię od najmniejszego aż do większego smoczego znamienia. Dodatkowo uczy się jak lepiej wykorzystywać moc znamienia na obecnym poziomie, co skutkuje albo dodatkowymi mocami jakie może wyzwolić, albo większą liczbą użyć już znanych zdolności. 

ŹródłaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki