FANDOM


Klucz jest tym, co otwiera portal.

Nie sposób go zdefiniować w inny sposób, nie ocierając się o mętne tłumaczenia. Cały problem z Kluczem polega bowiem na tym, że może być on dosłownie wszystkim poczynając od przedmiotu, poprzez myśli i uczucia aż do gestów i słów. Każdy Portal trwa przez większość czasu w ukryciu i uśpieniu - w tym czasie nie można z niego skorzystać. Jednak każdy Portal posiada Klucz, prawdopodobnie jeden szczególny Klucz właściwy tylko dla niego. Użycie klucza w bezpośredniej bliskości Portalu uaktywnia go i umożliwia przejście na drugą stronę. Potem Portal znów staje się ukryty.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki