FANDOM


Klucz jest tym, co otwiera portal.

Nie sposób go zdefiniować w inny sposób, nie ocierając się o mętne tłumaczenia. Cały problem z Kluczem polega bowiem na tym, że może być on dosłownie wszystkim poczynając od przedmiotu, poprzez myśli i uczucia aż do gestów i słów. Każdy Portal trwa przez większość czasu w ukryciu i uśpieniu - w tym czasie nie można z niego skorzystać. Jednak każdy Portal posiada Klucz, prawdopodobnie jeden szczególny Klucz właściwy tylko dla niego. Użycie klucza w bezpośredniej bliskości Portalu uaktywnia go i umożliwia przejście na drugą stronę. Potem Portal znów staje się ukryty.