FANDOM


Medallion of Faith

Medalion wiary Mishakal

Gdy dane bóstwo przyjmie kandydata na swe łono i uzna go za kapłana, otrzymuje on medalion wiary, który stanowi jawny znak wiary i oddania. Na srebrnym medalionie widnieje symbol danego boga czy bogini. Pozbawiony medalionu kapłan nie jest w stanie ani modlić się o czary wysokiego poziomu, ani ich rzucać. Medaliony wiary są nie tylko koncentratorami magii objawień - posiadają jeszcze dwie inne moce.

Po pierwsze medalion wiary pozwala tworzyć inne medaliony wiary dla osób, które jedno z prawdziwych bóstw uznają za kapłanów. Niezależnie od religii widniejącej na oryginalnym medalionie, symbol na medalionie nowo przyjętego kapłana będzie symbolem jego nowego boga czy bogini. Na przykład kapłan Mishakal może stworzyć medalion dla nowo przyjętego kapłana Habbakuka. Teoretycznie rzecz biorąc, każdy kapłan może ofiarować medalion wiary każdemu akolicie, ale taka wymiana jest niezmierną rzadkością w przypadku osób o przeciwstawnych charakterach.

Druga moc medalionu wiary jest czysto ochronna. Karze on po prostu wszelkie próby zerwania go przemocą z szyi kapłana. Każda próba odebrania medalionu rani czyniącą to osobę, zadając jej boskie obrażenia. Nie są to obrażenia uświęcone ani bluźniercze, ale czysto boskie, więc ranią bez prawa do obrony i niezależnie od odporności na czary.

ŹródłaEdytuj