FANDOM


Ostrze Sprawiedliwości to przyjazny Łaskobójcom zakon paladynów, którzy nie do końca mieszczą się w typowych standardach. Większość paladynów - wojowników dobra pragnie wspaniałych atrybutów rycerstwa. Członkowie Ostrza Sprawiedliwości nie przywiązują żadnej wagi do świecidełek, pieniędzy, cudownych zbroi. Uważają, że treścią życia paladyna jest wojna ze złem, wojna do końca życia. Członkowie Ostrza Sprawiedliwości nie wywodzą się ze wspaniałych domów, nie służyli za giermków sławnym wojownikom, władcom i innym paladynom, nie strojono ich i nie wpajano dworskich manier, nie uczono ogłady. Niektórzy z nich rzadko poprawnie się wysławiają, a pewna grupa ma problemy z czytaniem i pisaniem. Nie łączy ich ze sobą wiele poza umiłowaniem do walki. Mogą to być byli mnisi i kapłani, ale mniejszej rangi. Inni porzucili drogę łotrzyka czy barbarzyńcy. Niektórzy z nich to plebejusze z wysoką rangą jakiejś profesji ale brak im wiedzy. Większość stanowią ludzie, ale trafiają się też krasnoludy, półelfy, elfy, niziołki, półorkowie, a nawet diabelstwa. Wszyscy pozwali co to niesprawiedliwość i zło i starają się je zwalczać. Większość z nich czci Pelora, ale zdarzają się czciciele Heironeousa, Moradina czy Yondalli, a nawet Skerrita czy Corellona Larethiana. Ci paladyni uważają powołanie za ważniejsze od patrona. Choć wielu paladynów niezszerzonych w Ostrzu Sprawiedliwości zasłużyło na ich szacunek, gdy spotkają jednego z nich dziwią się, że istnieje taka organizacji, ponieważ nigdy wcześniej o niej nie słyszeli. Pomimo praworządnego charakteru organizacji nie mają ścisłej hierarchii. Nie posiadają jednego przywódcy. Rządzi nimi Rada Strażników, siedmioosobowe grono paladynów wybierane na 7 lat. Rada wyróżnia paladynów odznaczeniami, pochwałami i niewielkimi sumami pieniędzy, jednak nie rozdaje awansów. Nikt z Rady nie wyniesie jednego paladyna nad drugiego. Rada spotyka się cztery razy do roku. Czasami zdarza się, że zleci jakiemuś paladynowi jakąś misje, lub zadanie, zwykle jednak przynależność do organizacji oznacza udzielanie pomocy przy zwalczaniu przez paladynów zła na własną rękę, kiedy jednak Rada widzi potrzebę wypełnienia jakiegoś zadania, to zleca je któremuś z paladynów. Członkowie tej organizacji uważają przywiązanie do przepisów za niebezpieczne narzędzie tych, któzy stawiają reguły ponad tym co jest najwazniejsze, czyli moralnością, a surowość przed miłosierdziem. Oczywiście, każdy zgadza się że prawo i porządem mają istotne znaczenie, ale przestrzegają aby egzekucja reguł nie stała się celem samym w sobie.

Źródła:Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki