FANDOM


Logo

Uwaga! Ten artykuł jest pracą autorską, nie posiadającą oficjalnych źródeł!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, która udostępnia możliwość zamieszczania swojej własnej wizji wieloświata, takich jak alternatywne rozwiązania, bohaterowie niezależni i tym podobne. Hasła mogą zawierać odnośniki do innych artykułów Sferopedii, lecz pozostają źródłami nieoficjalnymi, do których nie ma odnośników w reszcie haseł. W dodatku każdy artykuł musi zostać zapisany do kategorii Autorskie.


W kulturze githzerai, *poznanie siebie* to niezdefiniowany bliżej proces odnajdywania swego miejsca w życiu i - w bezpośrednim rezultacie - wzrastania w siłę. Gdy przedstawiciele Ludu poruszają to zagadnienie, w nienaturalny sposób je akcentują.

Interpretacje Edytuj

Definicja *poznania* jest w praktyce niemożliwa do stworzenia, gdyż pojęcie to jest odbierane emocjonalnie i intuicyjnie. Osoby wychowane w kulturze Limbo zazwyczaj nie mają z tym większych problemów, w przeciwieństwie do pierwszaków. Fakt, iż tak liczny gatunek wypełniony filozofami i myślicielami nigdy nie próbował tej wiązki emocji zamknąć w paru składnych zdaniach jest zaskakujący, gdyż githowie mają zazwyczaj problemy z myśleniem abstrakcyjnym i z zasady racjonalizują rzeczywistość, w której się znajdują.

Wiele osób zakłada, iż *poznanie siebie* jest jedynie pierwszym krokiem, który prowadzi do *poznania* reszty wieloświata. Powszechniej uważa się, iż samo *poznanie siebie* jest drogą i celem, przed którym zostaje postawiony każdy z nas. Warto zauważyć, iż istnieją osoby, które według zerthów *poznały* istotę wielu rzeczy, takich jak mądrość, wiedza lub honor, a nie *poznały* siebie.

Wersja chaotyczna Według interpretacji osób o chaotycznym charakterze, *poznanie siebie* jest zrozumieniem prawdy subiektywnej - najlepszej dla danej osoby. Zrozumienie swego miejsca, pełne zasmakowanie wolności i wykorzystanie tego dla swojego dobra. To zaś ma przynieść szczęście.

Wersja praworządna Według interpretacji osób o praworządnym charakterze. *poznanie siebie* jest zrozumieniem prawdy absolutnej, obiektywnej i niezależnej od osoby. Zrozumienie swojej funkcji w odgórnym porządku, do którego dostosowanie ma być źródłem szczęścia.

Poznanie w kulturze githzerai Edytuj

Poznanie jest jednym z najważniejszych elementów kultury zerai. Historie o tym, jak Lud - począwszy od swych patriarchów - *poznał* istotę siebie, wolności i wojny, opisuje Nieprzerwany Krąg Zerthimona - najważniejsze pismo dydaktyczno-religijne w kulturze zerai. Ponadto legenda o Dak'konie, słynnym zerthcie, a także innych ważnych postaciach podkreśla znaczenie *poznania*. *Poznanie* występuje w wielu idiomach, a rodzimy plan zerai - Limbo - jest dokładną jego negacją.

Wielu githów w drodze poszukiwania siebie wstępuje do klasztorów, by w pełni skupić się na swym wnętrzu - należy do nich około 10% społeczeństwa. Inni wstępują do frakcji, sekt lub - rzadziej - religijnych kultów, zwłaszcza do Chaosytów i Ligii Rewolucyjnej, a także do Rządów Niedoścignionego. Liczni przez pewien czas stają się awanturnikami, by móc skonfrontować swoje poglądy z resztą wieloświata.