FANDOM


Modron Zin by Zubby.jpg

Tercjan Zin

Tercjan.jpg

Tercjan

Tertian.jpg

Tercjan

Rozprawa, osąd i orzeczenie kary dla wszystkich wymagających tego stworzeń w modrońskiej krainie jest dziedziną dziewięciu tercjanów (ang. tertian). Nadzorują kwartonów i wysłuchują wszystkich oskarżeń o przestępstwa popełnione przeciwko rygorystycznemu ładowi Mechanusa. Dla większości modrońskiej populacji tercjanie są istotami nieznanymi i obcymi, ostatecznymi bezstronnymi sędziami. Na sprawie wytoczonej przeciwko duodronowi, bazowy modron może sobie tylko wyobrazić (jeśli w ogóle może sobie wyobrażać) tercjana jako niepojętną manifestację najwyższej logiki - "super-tridrona" można rzec.

Większość rozpraw dotyczy zbuntowanych modronów, tj. jakichkolwiek modronów odstających od ogólnie ustalonego porządku. Ponadto tercjany przekazują rozkazy od sekundusów, którym wszystko raportują.

Tercjanie wyglądają dość ludzko, jeśli nie zważać na ich 4-metrowy wzrost, rogi wystające z boków ich łysych głów oraz ich długie chwytne ogony kończące się buławopodobną kulą. Ktokolwiek trafiony tą kulą musi wykonać udany rzut przeciwko paraliżowi z karą -4 do rzutu albo pada sparaliżowany nim tercjan go wyzwoli. Poza tym tercjany mogą rzucać zaklęcia 17-poziomowych kapłanów i 20-poziomowych czarodziei. Jak reszta hierarchów, nie mogą używać psioniki, lecz są także na nią niewrażliwi.

ŹródłaEdytuj


Primus
Modrony hierarchiczne
Sekundus | Tercjan | Kwarton | Kwinton | Hekston | Septon | Okton | Nonaton | Dekaton
Modrony bazowe
Pentadron | Kwadron | Tridron | Duodron | Monodron

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki