FANDOM


Logo.gif

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Tuladhara

Chyba najpoważniej sferotknięci, tuladhara są odległymi potomkami rilmani i ludzi, napełnionymi samą istotą równowagi. Chociaż nikt nie wie, czemu tajemniczy przedstawiciele harmonii mieliby łączyć się ze śmiertelnikami, najpopularniejsza jest opinia, że ich potomstwo stanowi narzędzia używane przez rilmani, by jeszcze lepiej kontrolować Plany. Tuladhara dopiero teraz zaobserwowano w znacznych ilościach, co jeszcze bardziej otacza aurą tajemnicy ich motywy.

Osobowość: Tuladhara mają tendencję do pozostawania poza konfliktami, patrząc na wszystko z dystansem i wyrabiając sobie opinie dopiero po tym, gdy wysłucha obu stron. Myślą praktycznie, ale nie są bezuczuciowe jak zenythri, z którymi czasem są mylone. W wielu sprawach są podobni do normalnych ludzi; na przykład jeśli chodzi o ich zdolność do okazywania uczuć, choć są zawsze gotowi do wnikliwego rozważenia problemu. Ponad wszystko, ci neutralni sferotknięci są skryci, rzadko mówiący nad konieczność i zawsze zdający się przewyższać wiedzą otoczenie. Tuladhara wolą odnajdywać swoje odpowiedzi poprzez skromną pomoc niż osobicie dowodzić. Niektórzy twierdzą, że tuladhara, będąc urodzonym wcieleniem neutralności, mogą zdradzić nawet własnych przyjaciół, jeśli służy to równowadze, jednak prawdziwi obieżysferowie wiedzą, że to kłamstwo. Trudno zdobyć ich zaufanie, jednak tuladhara jest oddanym i honorowym towarzyszem.

Wygląd fizyczny: Tuladhara wyglądają jak gibcy i wdzięczni ludzie, czasem są myleni przez to z aasimarami i pół-elfami. Ta pomyłka jest chwilowa, wystarczy jedno spojrzenie na ich skórę, która ma metaliczny kolor, zależny od kasty rilmani-rodziciela. Ich oczy świecą niczym opale, czoła zaś czasem są pofałdowane. Tuladhara lubią ubierać się w modne, szykowne i ciężkie tkaniny, dość długie i jaskrawe.

Relacje: Niewielu ludzi spotkało tuladhara, a jeszcze mniej wie wystarczająco dużo o ich przodkach, by wyrobić sobie o nich opinie. Ta anonimowość dobrze im służy, gdyż wiedzący o ich dziedzictwie często traktują ich jako ciekawostkę. Niektórzy ludzie unikają ich, uważając, że przez rażącą neutralność nie posiadają własnego zdania, podczas gdy inni sądzą, że starają się nakłonić wszystkich do równowagi. Niektóre rasy wręcz patrzą na nich z pogardą, gdyż nie biorą udziału w odwiecznym konflikcie etyki i moralności w Planach Zewnętrznych. Za to bardziej bezstronne rasy patrzą na nie z podziwem, gdyż tuladhara zawsze są sprawiedliwe i nie odchodzą od swojego naturalnego charakteru. Cokolwiek o nich powiedzieć, dzięki swej neutralnej mentalności tuladhara starają się zawsze mieć dobre stosunki z innymi rasami.

Charakter: Jak można podejrzewać, przeważająca ilość tuladhara jest prawdziwie neutralna, a odchodzący od normy margines próbują choć trochę utrzymać równowagę. Ci, którzy decydują się przechylić równowagę w danym kierunku, wybierają zazwyczaj charaktery; praworządny neutralny, chaotyczny neutralny, neutralny dobry i neutralny zły. W każdym razie, tuladhara skłaniający się ku ekstremom jest bardzo, ale to bardzo rzadkim zjawiskiem.

Ziemie: Tuladhara można spotkać wszędzie na Planach. Prawdopodobnie rilmani w konkretnym celu stworzyli swoje potomstwo na Zewnętrznych i Wewnętrznych Planach, a także na Pierwszej Materialnej. Wiele tuladhara przynajmniej raz odwiedziło Sigil, by “uczyć się od Pani”, którą traktują jako istotny czynnik w utrzymaniu równowagi na Planach. Nie mają żadnych własnych terytoriów, nie tworzą żadnych większych skupisk. Właściwie, tylko swoje strony rodzinne lub domostwa ludzkich rodziców mogliby uznać za ojczyznę. Nie wiadomo też, jak rilmani przywitaliby ich w swoim społeczeństwie.

Wiara: Równowaga jest wszystkim. Tuladhara rodzą się z chęcią niesienia jej planom i niewiele rzeczy może stłumić ich zapędy. Często pracują z istotami o podobnych poglądach, a czasem, gdy wymagają tego ich cele, wiążą się z jakąś frakcją lub zakonem. Niewielu poświęca się jednemu etosowi, choć niektórzy z nich czczą neutralne bóstwa wiedzy, natury i czasu. Tuladhara należą do wszystkich frakcji, które mogą pomóc im w spełnieniu swych zamierzeń, jednak największa ich częśc należy do Wolnej Ligi.

Języki: Tuladhara mówią planarnym wspólnym. Uczą się także wszystkich tych języków które mogą im się przydać w przyszłości. Wielu zna także pierwszomaterialne języki jak elfi i smoczy, języki wzorcowe jak otchłanny, niebiański i języki żywiołów.

Imiona: Tuladhara otrzymują imiona od śmiertelnych rodziców lub od miejsca, w którym się urodzili.

Imiona męskie: Devonech, Leynar, Silmach, Vondar

Imiona kobiece: Cesimag, Elnehm, Kivha, Unach

Poszukiwacze przygód: Poszukiwanie przygód daje tuladhara sposobność do powiększania swej wiedzy o Planach i zbierania informacji o tym, gdzie należy zasiać równowagę. Wielu z nich nie zawaha się, gdy dostanie propozycje dołączenia do drużyny poszukiwaczy przygód i będzie ich wspomagać swoimi zdolnościami tak długo, jak będą rozumieć i szanować ich wiarę i zasady. Rzadko będą jednak spełniać wszystkie prośby drużyny; zamiast tego mogą zaoferować im radę, jak lepiej rozegrać sytuację. Czy doceni się ich intuicję czy nie, tuladhara i tak są pewni, że ich działania przyniosą harmonię Wieloświata.

Odgrywanie postaci: Równowaga w Wieloświecie jest zagrożona, a wy jesteście swoistym narzędziem do wygładzania tych bruzd na jej płaszczyźnie. Walczcie o wiedzę i siłę, ale tylko jako broń w ręku Równowagi. Jesteście tajemniczą rasą strażników, niezgłębioną dla każdego wokół was. Pasje i pokusy waszych ludzkich krewnych was nie dotyczą. W końcu wiele cykli Wieloświata zwycięży nad tymi chwilowymi rzeczami. Chociaż jesteście tylko małą częścią większego planu, w przeciwieństwie do innych istot znacie swoją powinność. Nie wahajcie się i grajcie waszą część; to co robicie, robicie z woli samego Wieloświata.


Cechy Rasowe: Edytuj

 • +2 Budowa, +2 Mądrość; Tuladhara są z natury prężni i spostrzegawczy.
 • Średni rozmiar
 • Szybkość bazowa 9 metrów
 • Widzenie w ciemnościach do 18 metrów
 • Odporność na kwas, elektryczność i dźwięk 5
 • Magiczny krąg przeciwko charakterom (zc): Tuladhara może użyć magicznego kręgu przeciw chaosowi/złu/dobru/prawu raz dziennie, analogicznie do czaru Zaklinacza tego samego poziomu.
 • Rasowa premia +2 do Dyplomacji i Wyczucia pobudek
 • Języki: planarny wspólny, miejsca wychowania; dodatkowe języki: dowolny (oprócz tajemnych, takich jak druidzki)
 • Plan ojczysty: dowolny (zazwyczaj Plany Neutralne)
 • Klasa preferowana: Druid lub Tropiciel
 • Modyfikacja poziomu +1Tuladhara Edytuj

Perhaps the rarest of planetouched, the tuladhara are the distant descendants of rilmani and a human, infused with the essence of balance itself. Though no one knows why the enigmatic neutral exemplar would choose to mate with a mortal, most assume these planetouched are yet another tool to be used by the rilmani in order to balance the planes. Tuladhara are just now being recognized in any significant numbers, which only increases the mystery surrounding their motives.

Personality: Tuladhara tend to stay out of conflicts, viewing everything from a distance and making judgments only after they have heard (or seen) both sides. The tuladhara think practically, but are not emotionless like zenythris sometimes appear to be. In many ways they resemble normal humans in their capacity for any emotion, though tempered by their willingness to consider all sides of an issue. Above all, the neutral planetouched are cryptic, rarely saying more than is necessary and always seeming to know more than anyone else. They prefer to help someone find their own answer rather than lead them to one. Though some think that the tuladhara, being so innately dedicated to neutrality, will even betray their own friends if it serves their idea of balance, real planewalkers know that this is not true. Earning the trust of a tuladhara may not be easy, but once you have it, they are loyal allies and honorable friends.

Physical Description: Tuladhara look like lithe and graceful humans and are sometimes mistaken for aasimar or half-elves. The misconception is short lived, however, as they can be easily discerned by their skin, which has a metallic color depending on the type of rilmani ancestor. In addition, their eyes glow with opalescent light, and some tuladhara have slight ridges on their foreheads. Tuladhara like to dress in fashionable, rich and heavy fabrics, so long as they aren’t too flashy.

Relations: Few people have met a tuladhara, and even fewer know enough about the rilmani to make any judgments on them. This anonymity serves the tuladhara fine, as those who know of their heritage often eye them curiously. Some people are alienated by the thought that the tuladhara are born of neutrality, and think that they have no opinions of their own, while others believe they are trying to play everyone in the pursuit of equilibrium. A few races even look at them with disdain for not taking a stance in the conflicts of ethics and morals throughout the Outer Planes. More open-minded races admire the tuladhara, because they are fair and never have biases. Whatever others think of them, due to their neutral mindset, they try (often successfully) to be on good terms with all other races.

Alignment: As one might suspect, most tuladhara are true neutral, and those who are not strive to be at least a bit balanced in their views. Those who decide to tilt the odds in one direction can be chaotic neutral, neutral evil, neutral good, or lawful neutral. Tuladhara with one of the “extreme” alignments are very, very rare.

Tuladhara Lands: The tuladhara live everywhere on the planes. Perhaps because of the rilmani’s grand design, they have created their children to live on the Outer, Inner, and even the Prime Material Plane. Many tuladhara have visited Sigil at least once, trying to “learn from The Lady”, whom they regard as an important factor in keeping the balance on the planes. They have no lands of their own save among their human parents, and it is unclear whether the rilmani would welcome them in their own society.

Belief: Balance is everything for the tuladhara. They are born with the desire to make the planes equal and few can suppress these urges. They tend to work together with like-minded individuals to achieve their ends, and if this means that they have to join a religious order or faction, they will do it. Few are dedicated to a single ethos, though some of them venerate neutral powers, particularly gods of knowledge, nature, and time. Tuladhara join any faction that they believe can help them further their goals, though many join the Free League.

Language: Tuladhara speak Planar Trade. They’ll also learn any other language that they think might be necessary to know in the future. Most tuladhara also know Prime languages like Draconic and Elven, exemplar languages like Abyssal and Celestial, and the elemental tongues.

Names: Since the rilmani have no family names, the tuladhara adapt the family name of their mortal parents or define themselves by their birthplace.

Male Names: Devonech, Leynar, Silmach, Vondar

Female Names: Cesimag, Elnehm, Kivha, Unach

Adventurers: Adventuring gives a tuladhara the opportunity to increase her knowledge about the planes and where balance is needed. Many tuladhara will not hesitate when they are offered a position within an adventuring group and will support this group with all of their abilities as long as these people understand and respect their belief. They will rarely act against the wishes of the group; instead they try to advise their companions on the best course of action. Whether appreciated or not for their insight, tuladhara are confident that their attempts will bring the multiverse one step closer to harmony.

Roleplaying a Tuladhara: The multiverse’s equilibrium is endangered, and you are its tool to even the odds. Strive for knowledge and power, but only as tools to achieve balance. You are born of an enigmatic race of keepers, and are equally mysterious to those around you. The passions and temptations of your mortal kin do not stir you. In the end, the many cycles of the multiverse triumph over these temporary things. Though just a small part of a greater design, unlike most creatures you know what your purpose is. Do not hesitate to play your part; what you do serves the will of the multiverse itself.


Tuladhara Racial Traits Edytuj

•  +2 Constitution, +2 Wisdom: Tuladhara are resilient and naturally perceptive.
•  Medium-size humanoid.
•  Tuladhara base speed is 30 feet.
•  Darkvision up to 60 feet.
•  Acid, electricity, and sonic resistance 5.
•  Magic Circle against Alignment (Sp): Tuladhara can use magic circle against chaos/evil/good/law once per day as cast by a sorcerer of their character level.
•  +2 racial bonus to Diplomacy and Sense Motive checks.
•  Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus Languages: Any (except secret languages, such as Druidic).
•  Plane of Origin: Any (Often one of the Neutral planes).
•  Favored Class: Druid or Ranger. Whichever class taken first by a tuladhara character becomes that character’s favored class. Once chosen, it cannot be changed.
•  Level Adjustment +1.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki