FANDOM


Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.


Ukończono

Tłumaczenie tego artykułu uważa się za sfinalizowane - nie wymaga ono żadnych uzupełnień ani korekty i może zostać przeniesione w obecnej formie do oficjalnego wydania PSCS.

TłumaczenieEdytuj

Wiedza (Frakcje) (Int)

Ta dziedzina Wiedzy odpowiada za twoją znajomość najbardziej wpływowych frakcji, sekt i stowarzyszeń rozrzuconych po sferach. Oznacza jakie masz pojęcie odnośnie których grup, łącznie z ich filozofią, zajęciami jakimi się trudnią, ich przywódcami oraz historią.

Sprawdzanie: Odpowiadanie na zagadnienia dotyczące interesującej cie grupy, ustala się poprzez ST o wysokości 10 (naprawdę proste zagadnienie), poprzez 15 (podstawowe sprawy) do 20 i 30 (naprawdę trudne pytania).

ST - Temat 10 - Znasz podstawowe założenia i zajęcia organizacji, a także jej symbol. 15 - Wiesz gdzie organizacje posiadają swoje najważniejsze ośrodki i znasz strefy ich wpływów. 17 - Znasz większość panujących przywódców frakcji bądź innych stowarzyszeń. 20 - Orientujesz się kto jest przyjacielem lub wrogiem interesującej cie organizacji. 20 Znasz ogólną historię danej organizacji. 20+ - Orientujesz się w wpływach danej grupy (ekonomicznych, politycznych, militarnych itd.)


Akcja: Zazwyczaj nie wymaga poświęcania akcji. Ogólnie zakłada czy wiesz coś w danej sprawie czy też nie.

Ponowny rzut: Nie. Jeśli czegoś nie wiesz, oznacza to że albo się tego nie nauczyłeś albo po prostu o tym nie słyszałeś. Ponowne zastanawianie się nad tym nie ma sensu.

Specjalne: Korzystanie z tej umiejętności, bez posiadania w niej rang, wymaga rzutu na Inteligencję.

OryginałEdytuj

Knowledge (Factions and Guilds) (Int)

This represents your knowledge of the most influential factions, sects, and guilds scattered throughout the planes. This skill determines what you know about an organization including its philosophy, agenda, leaders, and history. Check: Answering a question within your field of study has a DC of 10 (for really easy questions), 15 (for basic questions), or 20 to 30 (for really tough questions).

DC Task 10 You know the beliefs and known agendas of the organization, as well as its symbol 15 You know the organization’s primary location and area of influence 17 You know of the most recent leaders of the faction or guild 20 You know who is known to sponsor or oppose the organization 20 You know the basic history of the organization 20+ You know the influence of the organization (economical, political, military, etc.)

Action: Usually none. In most cases, making a Knowledge check doesn’t take an action---you simply know the answer or you don’t.

Try Again: No. The check represents what you know, and thinking about a topic a second time doesn’t let you know something you never learned in the first place.

Special: An untrained Knowledge check is simply an Intelligence check. Without actual training, a character only knows common knowledge.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki